iTSK.pl Kimaczyński Sebastian

Kimaczyński Sebastian

szkolenia komputerowe, usługi IT

drukuj

ECDL (PTI) Standard

wersja5 i 1
liczba godzin szkoleniowychod 42 (7 dni)
metoda szkoleniaćwiczenia z elementami wykładu
cenaproszę o kontakt

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających umiejętności zgodne z tematyką ECDL Standard w wybranych modułach, którzy chcą je potwierdzić międzynarodowym certyfikatem.

Certyfikat ECDL Standard/ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych - trzech do wyboru z ośmiu.

ECDL STANDARD to więcej niż dawny ECDL CORE, składający się także z siedmiu modułów – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym).

Cel szkolenia

Podwyższenie poziomu umiejętności, wzrost wydajności, umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną. Zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Tematyka szkolenia

 • Certyfikat ECDL Base +
 • S1 - Użytkowanie baz danych
  • istota baz danych, ich zasady i obsługa
  • tworzenie prostej bazy danych i przeglądanie zawartości bazy danych w różnych trybach
  • tworzenie tabel, definiowanie i modyfikacja pól oraz ich właściwości: wstawianie i edycja danych
  • sortowanie i filtrowanie bazy danych w celu otrzymania konkretnej informacji z bazy danych
  • praca z formularzami: tworzenie, modyfikowanie i ich formatowanie
  • praca z raportami: tworzenie standardowych raportów, przygotowywanie wydruków do dystrybucji
 • S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • praca z prezentacjami i zapisywanie ich w różnych formatach
  • korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy
  • znajomość widoków prezentacji i praca z nimi, stosowanie wzorców slajdów oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach
  • praca w prezentacji z tekstem: edycja i formatowanie
  • tworzenie prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej prezentacji
  • tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów jako graficzna metoda prezentacji informacji
  • wstawianie i edycja rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych
  • stosowanie animacji i efektów w prezentacji
  • używanie narzędzi do sprawdzania poprawności językowej prezentacji
 • S3 - IT Security
  • znajomość głównych aspektów dotyczących znaczenia zabezpieczania informacji i danych, fizycznego bezpieczeństwa, prywatności i kradzieży tożsamości
  • umiejętność ochrony komputera, ochrony urządzeń komputerowych i sieci przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem
  • znajomość pojęć związanych z siecią, rodzajami sieci, połączeniami sieciowymi, zaporą ogniową
  • przeglądanie Internetu, bezpieczne komunikowanie się przez Internet
  • zrozumienie aspektów bezpieczeństwa, związanych z komunikacją, wiadomości e-mail i komunikacja w czasie rzeczywistym
  • tworzenie kopii zapasowej danych i przywracanie danych z kopii, bezpieczne przechowywanie danych i urządzeń.
 • S4 - Edycja obrazów
  • rozumienie głównych zasad dotyczących korzystania z cyfrowych obrazów, rozumienie opcji graficznych formatów i zasad dotyczących kolorów
  • umiejętność otwarcia istniejącego obrazu, zapisanie obrazu w innym formacie, ustawienie opcji obrazu
  • znajomość wbudowanych opcji takich jak paski narzędzi i palety
  • przechwytywanie i zapisywanie obrazu, korzystanie z wielu dostępnych narzędzi, przetwarzanie obrazów
  • tworzenie i używanie warstw, praca z tekstem, stosowanie efektów i filtrów, korzystanie z narzędzi do rysowania i do malowania
  • przygotowanie obrazów do drukowania i do publikacji.
 • S5 - Zarządzanie projektami
  • rozumienie kluczowych zasad związanych z zarządzaniem projektami
  • umiejętność obsługi aplikacji do tworzenia nowych projektów i zarządzania już istniejącymi
  • tworzenie harmonogramów zadań, wymuszanie i dodawanie terminów
  • wprowadzanie kosztów, definiowanie i przydzielanie zasobów do zadań
  • przeglądanie ścieżek krytycznych, monitorowanie postępu, zmienianie harmonogramu
  • przygotowanie i drukowanie różnego typu raportów i wykresów
 • S6 - Web Editing
  • rozumienie kluczowych zasad i pojęć związanych z tworzeniem stron internetowych
  • rozumienie podstawowych zasad języka HTML, umiejętność przygotowania prostego kodu, modyfikowanie układu strony internetowej
  • korzystanie z edytora stron www do projektowania i formatowania stron internetowych, formatowanie tekstu, praca z hiperlinkami i tabelami
  • znajomość formatów graficznych, korzystanie z popularnych formatów obrazów używanych w Internecie, tworzenie formularzy wewnątrz strony
  • znajomość i umiejętność korzystania z kaskadowych arkuszy styli CSS
  • przygotowanie stron do publikacji w Internecie i umieszczanie stron na serwerze
 • S7 - Współpraca online
  • rozumienie kluczowych zasad związanych ze współpracą w sieci oraz pracą w chmurze
  • umiejętność konfiguracji i zakładania kont użytkownika niezbędnych do współpracy online
  • umiejętność korzystania z przestrzeni do przechowywania danych w sieci oraz z aplikacji online wykorzystywanych do współpracy online
  • znajomość zasad współpracy oraz komunikacji z innymi użytkownikami przy użyciu portali społecznościowych, blogów oraz serwisów wiki
  • planowanie i zarządzanie konferencjami online oraz korzystanie z narzędzi do nauki w sieci
  • rozumienie kluczowych zasad technologii mobilnej oraz korzystania z takich funkcji jak: poczta elektroniczna, aplikacje mobilne oraz ich synchronizacja
 • S8 - CAD 2D
  • umiejętność obsługi aplikacji do tworzenia i zapisywania rysunków 2D, ich importowania i eksportowania
  • korzystanie z warstw i poziomów
  • tworzenie obiektów i elementów, wykorzystanie narzędzi wyboru i selekcji, przetwarzanie obiektów i elementów
  • umiejętność korzystania z komend zapytań do pomiaru odległości, kąta i powierzchni
  • ustawianie i modyfikowanie ustawień, tworzenie i modyfikowanie tekstu i wymiarowania
  • korzystanie z bloków i komórek, tworzenie, modyfikacja oraz korzystanie z bibliotek symboli, linków do obiektów oraz obiektów osadzonych
  • przygotowanie rysunków do wydruku lub plotowania

Oczekiwane umiejętności

 • znajomość terminologii komputerowej
 • umiejętność zarządzania danymi w systemie operacyjnym
 • korzystanie z usług dostępnych w Internecie
 • podstawowa znajomość edytora tekstu
 • podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego

Rekomendowane szkolenia

 • Użytkowanie komputera
 • Edycja tekstu
 • Microsoft Excel podstawy
 • Microsoft Access podstawy
 • Microsoft Power Point prezentacje

Oferta

ico

Szkolenia Microsoft

ico

Szkolenia Microsoft Office

ico

Szkolenia Excel

ico

Szkolenia PowerPoint

ico

Szkolenia Word

ico

Szkolenia Access

ico

Szkolenia Project

ico

Szkolenia ECDL

ico

Certyfikat ECCC

ico

Szkolenia Windows

ico

Inne szkolenia

ico

Szkolenia Windows Server

ico

Szkolenia indywidualne

Masz problem z przeszkoleniem?
Firma nie może zebrać grupy szkoleniowej?

Szkolenia małych grup bądź indywidualne!

ico

Kontakt

Sebastian Kimaczyński
e-mail: lp.KSTi@tkatnok
tel. +48602557411
Zielona Góra, lubuskie, Polska

ico

Informacje

RIS: 2.08/00059/2011
CEIDG
Firma nie jest płatnikiem VAT.

ico

Współpraca

Ewtom
RBA
AFB Tłumaczenia
ZDZ Zielona Góra

Referencje

referencje

© Sebastian Kimaczyński - projekt i wykonanie