iTSK.pl Kimaczyński Sebastian

Kimaczyński Sebastian

szkolenia komputerowe, usługi IT

drukuj

ECDL CAD 2D

wersja1.5
liczba godzin szkoleniowychod 18 (3 dni)
metoda szkoleniaćwiczenia z elementami wykładu
cenaproszę o kontakt

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, studentów i uczniów kierunków technicznych, którzy potrzebują wiedzy i umiejętności z zakresu dwuwymiarowego (2D) Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD).

Cel szkolenia

Szkolenie pokazuje praktyczne wykorzystywanie standardowych możliwości AutoCAD’a do tworzenia i modyfikowania obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Uczestnicy poznają zasady modyfikacji właściwości obiektów, drukowania rysunku oraz wstawiania obiektów z innych aplikacji.

Tematyka szkolenia

 • Wprowadzenie
  • interfejs programu
  • operowanie plikami rysunków
  • tworzenie nowego rysunku
  • wykorzystanie szablonów
 • Nawigacja
  • narzędzia powiększania
  • operowanie widokami
  • narzędzia przesuwania
 • Wykorzystanie warstw/poziomów
 • Eksport/import danych
 • Tworzenie obiektów i elementów
  • współrzędne
  • proste figury
  • krzywe typu spline
  • kreskowanie
  • autorozmieszczanie wzdłuż ścieżki
  • tryb skokowy
 • Narzędzia selekcji
  • wybieranie obiektów
  • uchwyty
  • selekcja z wykorzystaniem filtrów
 • Modyfikacja obiektów/elementów
  • kopiowanie/przesuwanie/usuwanie obiektów/elementów
  • obracanie/skalowanie/rozciąganie obiektów/elementów
  • lustrzane odbicia
  • kopiowanie równoległe
  • szyk
  • przycinanie/wycinanie
  • rozbijanie obiektów
  • fazowanie/zaokrąglanie narożników
  • edytowanie elementów złożonych
  • Konwertuje obiekty/elementy do postaci polilinii/elementów złożonych
 • Odczytywanie danych
  • pomiar odległości i kątów
  • mierzenie powierzchni
 • Właściwości
  • zmiana warstw/poziomów oraz cech/atrybutów obiektów/elementów
  • kopiowanie cech/atrybutów obiektów/elementów na inne
 • Teksty i wymiarowanie
  • wstawianie i edycja (stylu) tekstu
  • tworzenie wymiarów. edycja stylu wymiarowania
  • tolerancja geometryczna
 • Bloki
  • tworzenie/wstawianie/zapis bloków
  • biblioteki bloków
 • Technologia OLE
  • osadzanie/łączenie pliku jako obiekt
  • dołączanie hiperłączy do obiektów
 • Wydruk
  • arkuszy przestrzeni modelu i papieru
  • skala rzutni
  • tabelka/blok rysunku
  • tabela stylów wydruku
  • drukowanie wybranych obiektów/elementów w skali lub dopasowaniu do strony

Oczekiwane umiejętności

 • znajomość obsługi komputera
 • podstawowa znajomość rysunku technicznego

Oferta

ico

Szkolenia Microsoft

ico

Szkolenia Microsoft Office

ico

Szkolenia Excel

ico

Szkolenia PowerPoint

ico

Szkolenia Word

ico

Szkolenia Access

ico

Szkolenia Project

ico

Szkolenia ECDL

ico

Certyfikat ECCC

ico

Szkolenia Windows

ico

Inne szkolenia

ico

Szkolenia Windows Server

ico

Szkolenia indywidualne

Masz problem z przeszkoleniem?
Firma nie może zebrać grupy szkoleniowej?

Szkolenia małych grup bądź indywidualne!

ico

Kontakt

Sebastian Kimaczyński
e-mail: lp.KSTi@tkatnok
tel. +48602557411
Zielona Góra, lubuskie, Polska

ico

Informacje

RIS: 2.08/00059/2011
CEIDG
Firma nie jest płatnikiem VAT.

ico

Współpraca

Ewtom
RBA
AFB Tłumaczenia
ZDZ Zielona Góra

Referencje

referencje

© Sebastian Kimaczyński - projekt i wykonanie